Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι ενδοσκοπική μέθοδος και αφορά την επισκόπηση και την παρατήρηση του εσωτερικού της μήτρας, δηλαδή της ενδομήτριας κοιλότητας. Διακρίνεται σε διαγνωστική υστεροσκόπηση κατά την οποία βλέπουμε το εσωτερικό της μήτρας σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία κάποιας παθολογικής κατάστασης (π.χ ενδομήτριοι πολύποδες, ινομυώματα κ.ά.) και σε επεμβατική υστεροσκόπηση, με την οποία διορθώνονται χειρουργικά, προβλήματα που θα ανακαλύψει η διαγνωστική υστεροσκόπηση, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Η διαγνωστική υστεροσκόπηση μπορεί να γίνει πολλές φορές και χωρίς τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, πράγμα που όμως δε συμβαίνει με την επεμβατική υστεροσκόπηση, η οποία συνήθως απαιτεί νάρκωση. Η υστεροσκόπηση, δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο και η ασθενής παίρνει εξιτήριο την ίδια μέρα, το πολύ 2-3 ώρες μετά την επέμβαση.

Η υστεροσκόπηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός λεπτού και μακρού ενδοσκοπίου που ονομάζεται υστεροσκόπιο (εικόνα 1). Το υστεροκόπιο συνδέεται σε μία κάμερα και αυτή με τη σειρά της σε μια οθόνη, μέσω της οποίας ο γιατρός μπορεί να δει το εσωτερικό της μήτρας (εικόνα 2).

 

Εικόνα 1: Το υστεροσκόπιο (αριστερά) και ο τρόπος εισόδου στο εσωτερικό της μήτρας (δεξιά)

 

Εικόνα 2: Εξοπλισμός υστεροσκόπησης. Διακρίνεται ο γιατρός και το μόνιτορ με την εικόνα που παρέχει το υστεροσκόπιο

Η υστεροσκόπηση στις μέρες μας, αποτελεί την εξέταση εκλογής σε κάθε περίπτωση που θέλουμε να δούμε το εσωτερικό της μήτρας. Η βασική διαφορά της υστεροσκόπησης από την παλιότερη μέθοδο της απόξεσης της κοιλότητας της μήτρας, είναι ότι η απόξεση είναι μια μέθοδος, ναι μεν πολύ χρήσιμη ακόμα, αλλά με μεγάλο μειονέκτημά της, το γεγονός ότι δεν γίνεται υπό άμεση όραση σαν την υστεροσκόπηση.

Η υστεροσκόπηση είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση παθολογικής αιμορραγίας από τη μήτρα, όπως σε περιπτώσεις με πολύ έντονη περίοδο, είτε σε διάρκεια, είτε σε ποσότητα, σε περιπτώσεις μητρορραγίας, δηλαδή αιμορραγίας σε χρονική στιγμή άσχετη με την περίοδο της ασθενούς και σε περιπτώσεις που υποψιαζόμαστε την παρουσία εντός της μήτρας, πολυπόδων (εικόνα 3) ή ινομυωμάτων. Εφόσον διαγνωστεί κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις (π.χ. ενδομήτριος πολύποδας) μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί και να αφαιρεθεί με τη βοήθεια του υστεροσκοπίου (επεμβατική υστεροσκόπηση δηλαδή, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα στο άρθρο)

 

Εικόνα 3: Υστεροσκοπική εικόνα φυσιολογικής κοιλότητας της μήτρας (αριστερά) και ενδομήτριος πολύποδας (δεξιά)

 

Η υστεροσκόπηση τέλος, μπορεί να έχει εφαρμογή και σε περιπτώσεις γυναικών με προβλήματα σύλληψης. Μπορεί να διαγνώσει ανατομικά προβλήματα στο εσωτερικό της μήτρας, τα οποία πιθανώς να σχετίζονται με τη δυσκολία σύλληψης. Ανάλογα με το πρόβλημα που θα διαγνωστεί, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσής του υστεροσκοπικά (π.χ ενδομήτριο διάφραγμα με διθάλαμη μήτρα)