Πόνοι στην κοιλιά: Πόσο βοηθά o γυναικολογικός υπέρηχος

Πόνοι στην κοιλιά: Πόσο βοηθά o γυναικολογικός υπέρηχος

Όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας αδιαθεσία στην κοιλιακή χώρα. Ιδίως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνότερα κοιλιακά άλγη λόγω της ιδιαίτερης φύσης του γεννητικού τους συστήματος. Οι πόνοι στην κοιλία μπορούν να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, που έχουν να κάνουν με τα όργανα που περικλείονται σ’ αυτήν, αλλά πολλές φορές είναι και πόνοι αντανακλαστικοί.

Όσον αφορά τους γυναικολογικούς πόνους, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τον οξύ και τον χρόνιο πόνο.

Οι οξείς πόνοι

Ο οξύς πόνος μπορεί να οφείλεται σε μια απλή ωορρηξία, με ή χωρίς τη δημιουργία αιματώματος στην ωοθήκη. Μπορεί, όμως, να οφείλεται και στη συστροφή ή τη διάνοιξη ήδη υπάρχουσας κύστης. Η ύπαρξη μιας ευμεγέθους κύστεως δύναται να προκαλέσει πόνο χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, απλά και μόνο πιέζοντας γειτονικά όργανα. Οξύς πόνος μπορεί να προκληθεί από φλεγμονή στις σάλπιγγες και στις ωοθήκες. Δυστυχώς, ο οξύς πόνος πολλές φορές είναι και η πρώτη ένδειξη κακοήθειας στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας.

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πόνος από το ουροποιητικό μοιάζει με τον πόνο γυναικολογικής φύσεως. Για παράδειγμα πολλές φορές αποκαλύπτονται από τους γυναικολόγους ουρολοιμώξεις, πέτρες ή και κακοήθειες.

Ο υπέρηχος είναι το διαγνωστικό μέσο πρώτης γραμμής, που είναι άμεσα προσβάσιμο σε πολλά ιατρεία και τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων. Δίνει μια άμεση εκτίμηση του γεννητικού συστήματος της γυναίκας, αλλά ταυτόχρονα και μια αδρή εκτίμηση της πυέλου και των γειτονικών οργάνων. Με αυτόν τον τρόπο μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να τεκμηριωθεί μια διάγνωση και άμεσα να προχωρήσει ο θεράπων στην εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας. Λόγω του χαμηλού κόστους και ρίσκου του υπερηχογραφήματος υπάρχει η δυνατότητα να επαναληφθεί η εξέταση όσες φορές χρειάζεται για να παρακολουθείται και η αποτελεσματικότητα ή μη της θεραπείας, αλλά και των πιθανών επιπλοκών της.